Rewell sopimusehdot

1. JÄSENYYS
Tekemällä jäsenyyden hyväksyt nämä sopimusehdot. Jäseneksi voivat liittyä yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla ei ole aiempaan jäsenyyteen liittyvää velkaa tai jotka eivät ole aiemmin saaneet porttikieltoa REWELL Social Wellness Clubille, jäljenpänä REWELL.

REWELL:illä on myynnissä tuotteita (juomia, patukoita, vaatteita yms.), jotka voidaan laskuttaa jälkikäteen. Tekemällä jäsenyyden hyväksyt ostojen laskutuksen jälkikäteen.

Jäsen sitoutuu olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltavia aineita kuntokeskuksessa. Myös harjoittelu em. aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty.

REWELL:in jäsenten käytössä on jäsenkortti tai muu kulkutunniste. Kulkutunniste on REWELL:in omaisuutta ja on tarkoitettu vain jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Kulkutunnistetta ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle. Mikäli kulkutunniste katoaa, on siitä viipymättä ilmoitettava REWELL:ille. Uudesta kulkutunnisteesta veloitamme 10€. Mahdollisissa kulkutunnisteen väärinkäytöstapauksissa (lainaaminen, ulkopuolisen päästäminen salille tms.) sanktio on 500€, lisäksi jäsenyys päättyy välittömästi eikä jo maksettuja maksuja palauteta. Jäsenyyden päättyessä kulkutunniste tulee palauttaa REWELL:ille. Palauttamatta jääneestä kulkutunnisteesta laskutamme 10€.

Jäsenyys astuu voimaan, kun asiakas tekee tilauksen verkkokaupassa tai kuntokeskuksen vastaanotossa, ellei toisin ole sovittu. Määräaikainen jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassaolevana sitoutumisjakson jälkeen siihen asti, kunnes se irtisanotaan kohdan 1.1 mukaisesti. Määräaikaisissa sopimuksissa mahdollista taukojaksoa ei lueta mukaan sitoutumisjaksoon.

Jäsenen henkilökohtainen profiili on jäsenen käytettävissä REWELL:in digitaalisten palveluiden kautta. Jäsen ei saa päästää muita käyttämään näitä palveluita esimerkiksi luovuttamalla käyttäjätunnuksensa.

1.1 Jäsenyyden irtisanominen, tauotus ja muuttaminen
Jäsenyys tulee irtisanoa kirjallisesti. Irtisanomisaika on yksi (1) täysi kalenterikuukausi, jolloin irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa. Määräaikainen sopimus on irtisanottavissa vasta sopimuskauden päätyttyä. Määräaikaisissa sopimuksissa mahdollinen tauko (jäsenyys ei ole voimassa) ei lukeudu sopimuskauteen. REWELL vahvistaa kirjallisesti, että irtisanoutuminen on vastaanotettu. Irtisanomisilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun REWELL on kuitannut sen.

Jäsen voi korottaa jäsenyytensä tasoa voidakseen käyttää konsepteja ja lisäpalveluita saatavilla olevan valikoiman mukaan. Korotukset tulevat voimaan välittömästi. Jäsen voi laskea jäsenyytensä tasoa, jolloin hänen käytettävissään on vähemmän konsepteja ja lisäpalveluita. Jäsenyystason laskeminen tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Jäsen voi pyytää jäsenyytensä tauottamista kirjallisesti painavasta syystä, joita ovat tapaturma tai vakava sairastuminen (REWELL:illä on oikeus pyytää lääkärintodistus nähtäväksi), asepalvelus, äitiysloma tai muu näihin verrattava syy. Tauottaminen tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeyttämistä rajatuksi ajaksi. Jäsenyyttä ei kuitenkaan voi tauottaa alle 2 viikon mittaiseksi ajanjaksoksi, eikä tätä lyhyempiä poissaoloja hyvitetä. Jo muodostuneet laskut tulee maksaa, eikä maksettuja maksuja palauteta missään tilanteessa vaan tauotusjakso hyvitetään tulevissa maksuissa.

REWELL:illä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, jos jäsen rikkoo sopimusta olennaisella tavalla.

2. JÄSENMAKSUT
Jäsenet maksavat kuukausimaksun ja muut mahdolliset maksut REWELL:in hinnaston mukaisesti. Jäsenyysmaksu erääntyy kuun ensimmäisenä päivänä. Jäsen on velvollinen varmistamaan, että jäsenmaksut maksetaan ajallaan.

Jäsen on velvollinen tekemään tarvittavan sopimuksen pankkinsa kanssa automaattisesta kuukausittaisesta jäsenmaksun maksamisesta REWELL:ille. Jäsenen on aina varmistettava, että maksu suoritetaan eräpäivään mennessä. Jos jäsen ei halua käyttää automaattista maksupalvelua tai jos jäsenen pankki ei ole vahvistanut palvelua, jäsenelle lähetetään paperilasku kertyneestä maksusta. Paperilaskuissa laskutuslisä on 5€ per lasku.

Jos jäsen ei maksa laskuaan eräpäivään mennessä, saatava siirretään perintätoimistolle. Perintätoimistolla on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jäsen ei ole velvollinen maksamaan kuukausittaista jäsenmaksua, jos jäsenyys on tauotettu tai REWELL on irtisanonut jäsenyyssopimuksen. REWELL:illä on oikeus muuttaa jäsenmaksuja, muita maksuja ja ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen.

3. KUNTOKESKUKSEN KÄYTTÖ
Harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Jäsen sitoutuu perehtymään REWELL:in turvallisuusohjeisiin, jotka ovat luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.rewellclub.fi

Liikuntakeskus voi joskus olla kiinni tai auki rajoitetuin palveluin pyhien, huoltotöiden, henkilökunnan koulutuksen tai ylivoimaisen esteen vuoksi. REWELL pidättää oikeuden järjestää luentoja, workshoppeja ym. tapahtumia, joiden tarpeisiin voidaan varata salin tiloja. REWELL:illä on oikeus rajoittaa kuntokeskuksessa samanaikaisesti olevien asiakkaiden määrää.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
REWELL käsittelee jäsenen henkilötietoja aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Selosteen henkilötietojen käsittelytoimista löydät verkkosivultamme.

Kuntokeskuksen yleisissä tiloissa, sekä piha-alueella voidaan käyttää kameravalvontaa, jonka tarkoituksena on estää/selvittää mahdolliset rikosasiat tai jäsenyyden väärinkäytökset.

5. VASTUUNRAJOITUS, RIITA-ASIAT
REWELL ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat jäsenen REWELL:in tilojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole REWELL:in hallittavissa eikä REWELL ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

REWELL ei vastaa vammoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tämän harjoitellessa REWELL:illä tai REWELL:in järjestämissä tapahtumissa.

REWELL ei vastaa jäsenen keskukseen tuoman omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta. Jos jäsen säilyttää tavaroitaan REWELL:in pukukaapissa, puku- tai muissa tiloissa selvästi tavanomaista pidempään, REWELL:illä on oikeus ottaa tavarat talteen ja murtaa tarvittaessa pukukaapin lukko. Eteistilassa olevassa kenkätelineessä ei tule säilyttää kenkiä muutoin kuin treenin ajan. REWELL ei vastaa tällaisen omaisuuden menetyksestä.

Jäsenen ja REWELL:in väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.